Українська версія сайту

Навчально-методична робота

Освітній процес в юридичному ліцеї здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту Національної академії внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС України від 17.11.2010 №555 (в редакції наказу МВС України від 03.08.2020 № 592), Положення про юридичний ліцей, затвердженого наказом Національної академії внутрішніх справ від 19.07.2019 № 790, Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ, затверджених наказом МВС України від 15.04.2016 № 313, зареєстрованим Міністерством юстиції України 29 квітня 2016 року за № 666/28796 та інших нормативно-правових актів.

Освітній процес організовується у формі уроків, лекцій, лабораторних, практичних і семінарських занять, поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою роботою педагогічних працівників, ліцеїстів. Поряд із традиційними формами й методами навчання широко застосовуються інноваційні технології. 

Відповідно до мети та загальних цілей Державного стандарту, визначені завдання, які реалізують вчителі в рамках кожної освітньої галузі. Результати  - внесок у формування ключових  компетентностей ліцеїстів:  уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності.

 Необхідною умовою для їі реалізації є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення ліцеїстів до різних видів педагогічно  активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці й встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. 

Освітній процес в юридичному ліцеї забезпечує досвідчений педагогічний колектив, до складу якого входить:

спеціалістів вищої категорії — 7 осіб;

спеціалістів І категорії - 6 осіб;

спеціалістів II категорії – 1 особа;

 спеціалістів – 2 особа.

Серед вчителів ліцею мають звання «вчитель-методист» –2 особи; «старший учитель» – 7 осіб.

У ліцеї діє методична рада (голова – заступник директора з навчально-методичної роботи Чижик Р.І., вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель), 3 методичних об'єднання:

- природничо-математичне (голова методичного об'єднання – вчитель першої  категорії,  вчитель біології і географії Федоренко Л.С.);

- суспільно-гуманітарне (голова методичного об'єднання - вчитель вищої категорії, старший учитель,вчитель історії Довгань Ю.В.);

- класних керівників (голова методичного об'єднання - вчитель вищої категорії, старший учитель, вчитель правознавства, класний керівник Скрилова Н.Л.).

Освітня програма юридичного ліцею на 2023/2024 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», враховані вимоги Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 14930).

Навчальний план складений за варіантом, де реалізація змісту освіти забезпечується базовими окремими предметами суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

Враховуючи профіль навчання, освітні потреби ліцеїстів та відповідно до рішення засідання педагогічної ради ліцею протокол від 27 червня 2023 року № 08, передбачено додаткові години на вивчення предметів (історія України, українська мова, українська література, іноземна мова), зменшено кількість годин на вивчення фізики) та введені до варіативної частини курси за вибором.

На належному рівні обладнано кабінети, які призначені для проведення уроків, позакласних та факультативних та консультаційних занять. Створені  умови для навчання та виховання ліцеїстів, що сприяють науковій організації праці вчителів і ліцеїстів, підвищенню ефективності проведення уроків. Освітній процес здійснюється за допомогою комплексного використання матеріально-технічної й дидактичної бази кабінетів.

Для забезпечення навчального процесу в ліцеї обладнані кабінети історії, правознавства, української мови та літератури, математики, фізики, хімії, іноземної мови, біології та географії,  інформатики, спортивна та тренажерна зали, бібліотека й читальна зала.

Постійно здійснюються заходи щодо облаштування навчальних кабінетів, поповнення навчально-методичної бази дидактичними матеріалами. Кабінети обладнані мультимедійними комплексами, кабінети правознавства, математики, біології і географії,  української мови й літератури смарт дошками, кабінет інформатики - компютерним обладанням та інтерактивною дошкою .

З метою підвищення кваліфікації вчителів у ліцеї складено перспективний план проходження курсової перепідготовки на курсах підвищення кваліфікації при Київському педагогічному університеті імені Бориса Грінченка та атестації педагогічних працівників. Всі педагогічні працівники ліцею зареєстровані в Єдиній атестаційній системі.

Важливе значення в роботі педагогів ліцею має самоосвіта, спрямована на розширення і поглиблення професійно-методичних знань і вмінь, яка включає:

-  науково-дослідницьку роботу;

-  вивчення науково-методичної і навчальної літератури (участь у засіданнях педагогічної ради, методичної ради, психолого-педагогічних семінарах, семінарах-практикумах, «круглих столах», педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, засіданнях ліцейних та районних методичних об’єднань тощо);

-  взаємовідвідування уроків, позакласних заходів, обмін досвідом із педагогічними працівниками інших шкіл м. Києва;

-  упровадження в освітній процес новітніх освітніх технологій, використання сучасних методів викладання;

-  розробку авторських освітніх матеріалів.

Вчитель хімії Шапошнікова І.М. у 2011 році закінчила аспірантуру НПУ імені М.П. Драгоманова, має понад 20 наукових публікацій у журналі «Біологія і хімія в школі», матеріалах науково-практичних конференцій, автор спецкурсів за вибором «Хімія в криміналістиці» (10-й клас), «Хімія для детективів» (7-й клас) тощо.

З метою виявлення здібних ліцеїстів, їх підтримки та залучення до наукової роботи, а також стимулювання самостійної роботи ліцеїстів щодо вивчення окремих предметів, відповідно до визначених шляхів розв’язання методичної проблеми, в ліцеї плідно працює наукове товариство "Ерудит".

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу

 

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу

 

Важливо

Інші навчальні підрозділи

Навчально-наукові інститути:
- №1 (Київська обл., с. Віта Поштова)
- №2 (вул. Ірини Бекешкіної, 3)
- №3 (пл. Солом'янська, 1)
- заочного та дистанційного навчання
Інститути та факультети:
- Інститут підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації
- Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ)
Інші навчальні підрозділи:
- Київський центр первинної професійної підготовки "Академія поліції"

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03151, м.Київ, просп. Повітрофлотський проспект, 53

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 249 09 53

X
X