Українська версія сайту

Навчально-методична робота

Освітній процес в юридичному ліцеї здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Статуту Національної академії внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС України від 17.11.2010 №555 (в редакції наказу МВС України від 03.07.2017 № 559), Положення про юридичний ліцей, затвердженого наказом Національної академії внутрішніх справ від 19.01.2018 № 49, Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ, затверджених наказом МВС України від 15.04.2016 № 313, зареєстрованим Міністерством юстиції України 29 квітня 2016 року за № 666/28796 та інших нормативно-правових актів.

Освітній процес організовується у формі уроків, лекцій, лабораторних, практичних і семінарських занять, поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою роботою педагогічних працівників, ліцеїстів. Поряд із традиційними формами і методами навчання широко застосовуються інноваційні технології. 

Відповідно до мети та загальних цілей Державного стандарту, визначені завдання, які реалізють викладачі в рамках кожної освітньої галузі. Результати  - внесок у формування ключових компетентностей ліцеїстів, Необхідною умовою для їі реалізації є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення ліцеїстів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх окремих предметів. 

Освітній процес в юридичному ліцеї забезпечує досвідчений педагогічний колектив, до складу якого входить:

спеціалістів вищої категорії — 7 осіб;
    спеціалістів II категорії – 3 особи;
    спеціалістів – 4 особи.

Серед викладачів ліцею мають звання «викладач-методист» – 2 особи; «старший учитель» – 1 особа.

У ліцеї діє методична рада (голова – заступник директора з навчально-методичної роботи Коломієць Р.І.), 3 методичних об'єднання:

- природничо-математичне (голова методичного об'єднання – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, викладач хімії Шапошнікова І.М.);

- суспільно-гуманітарне (голова методичного об'єднання - вчитель вищої категорії, викладач історії Довгань Ю.В.);

- класних керівників (голова методичного об'єднання - вчитель вищої категорії, викладач правознавства, класний керівник Скрилова Н.Л.).

Освітня програма юридичного ліцею на 2018/2019 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», враховані вимоги Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), що розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (наказ МОН України № 408 від 20.04.2018) та Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розробленої на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (наказ МОН України № 406 від 20.04.2018).

Навчальний план для 10-11 класів розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження в частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів.

На належному рівні обладнано кабінети, які призначені для проведення уроків, позакласних та факультативних та консультаційних занять. Створені  умови для навчання та виховання ліцеїстів, що сприяють науковій організації праці викладачів і ліцеїстів, підвищенню ефективності проведення уроків. Освітній процес здійснюється за допомогою комплексного використання матеріально-технічної і дидактичної бази кабінетів.

Для забезпечення навчального процесу в ліцеї обладнані кабінети історії, правознавства, української мови та літератури, математики, фізики, хімії, іноземної мови, біології та географії, зарубіжної літератури, інформатики, спортивна та тренажерна зали, бібліотека і читальна зала.

Постійно здійснюються заходи щодо облаштування навчальних кабінетів, поповнення навчально-методичної бази дидактичними матеріалами. Навчальні кабінети обладнані мультимедійними комплексами, кабінет інформатики - компютерним обладанням та інтерактивною дошкою .

З метою реалізації Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в закладах загальної середньої освіти викладачами ліцею розроблені та затверджені в інституті післядипломної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б. Грінченка курси за вибором: «Вступ до спеціальності» (автор Краснокутська Н.В.), «Судові та правоохоронні органи» (автор Скрилова Н.Л.).

З метою підвищення кваліфікації викладачів у ліцеї складено перспективний план проходження курсової перепідготовки на курсах підвищення кваліфікації при Київському педагогічному університеті імені Бориса Грінченка та атестації педагогічних працівників. Це дає можливість охопити атестацією всіх викладачів у п’ятирічний термін.

Важливе значення в роботі педагогів ліцею має самоосвіта, спрямована на розширення і поглиблення професійно-методичних знань і вмінь, яка включає:

-  науково-дослідницьку роботу;

-  вивчення науково-методичної і навчальної літератури (участь у засіданнях педагогічної ради, методичної ради, психолого-педагогічних семінарах, семінарах-практикумах, «круглих столах», педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, засіданнях ліцейних та районних методичних об’єднань тощо);

-  взаємовідвідування уроків, позакласних заходів, обмін досвідом із педагогічними працівниками інших шкіл м. Києва;

-  упровадження в освітній процес новітніх освітніх технологій, використання сучасних методів викладання;

-  розробку авторських освітніх матеріалів, які систематизуються в папках «Досвід роботи».

Викладач хімії Шапошнікова І.М. у 2011 році закінчила аспірантуру НПУ імені М.П. Драгоманова, має понад 20 наукових публікацій у журналі «Біологія і хімія в школі», матеріалах науково-практичних конференцій, автор спецкурсів за вибором «Хімія в криміналістиці» (10-й клас), «Хімія для детективів» (7-й клас).

Важливо

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03151, м.Київ, просп. Повітрофлотський проспект, 53

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
licei@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 249 09 53

X
X